Privacybeleid

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy
i. CharliePoortvliet.nl neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is CharliePoortvliet.nl in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Van jou als websitebezoeker
i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens overjouw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. CharliePoortvliet.nl kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@charliepoortvliet.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. CharliePoortvliet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
iii. Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen
i. CharliePoortvliet.nl zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@charliepoortvliet.nl.

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van jou verwerken niet door derden verwerkt.

6. JOUW WEBSITEBEZOEK IN KAART

A. Cookies
i. CharliePoortvliet.nl maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt
i. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Jouw rechten
i. Je hebt het recht om:
a. jouw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
e. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van CharliePoortvliet.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@charliepoortvliet.nl.
iii. CharliePoortvliet.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt CharliePoortvliet.nl je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. CharliePoortvliet.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling
i. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt CharliePoortvliet.nl je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@charliepoortvliet.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

A. SSL
i. Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruikt CharliePoortvliet.nl veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herken je de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. BEVEILIGING EN VERSIE

A. Wij nemen het echt serieus
i. CharliePoortvliet.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@charliepoortvliet.nl.

B. Versie
i. De huidige versie is 20211020

11. VRAGEN

A. Contactpersoon
CharliePoortvliet.nl heeft Charlie-Robinson Poortvliet aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AVG, dan kun je contact opnemen via info@charliepoortvliet.nl.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, raadpleegt u ons privacybeleid. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de Cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken. Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming is van toepassing op het volgende domein: charliepoortvliet.nl

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website op de juiste manier te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden, advertenties te bieden die voor u relevant zijn en u al met al een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke type cookies gebruik ik?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar deze moet worden verbeterd.

Marketing: Onze website toont advertenties. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we u tonen te personaliseren, zodat ze voor u betekenisvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.
De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook door de externe advertentieproviders worden gebruikt om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons bij het opslaan van uw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

Onderstaande lijst toont de cookies die actief zijn op deze website.

CookieBeschrijving
__cf_bmThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.
_cfuvidDescription is currently not available.
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
_gat_gtag_UA_38420529_1Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_GRECAPTCHAThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
_lscache_varyLitespeed sets this cookie to provide the prevention of cached pages.
akaalb_rtl_embed_lbDescription is currently not available.
akaalb_rtl_player_lbDescription is currently not available.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category .
cookielawinfo-checkbox-functionalThe GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-functioneelThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category .
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others".
cookielawinfo-checkbox-prestatieThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Performance".
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
IDEGoogle DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile.
JSESSIONIDThe JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application.
PREFPREF cookie is set by Youtube to store user preferences like language, format of search results and other customizations for YouTube Videos embedded in different sites.
rc::aThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::bThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::cThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
rc::fThis cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks.
test_cookiedoubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
VISITOR_PRIVACY_METADATAYouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-player-bandwidthThe yt-player-bandwidth cookie is used to store the user's video player preferences and settings, particularly related to bandwidth and streaming quality on YouTube.
yt-player-headers-readableThe yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience.
yt-remote-cast-availableThe yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player.
yt-remote-cast-installedThe yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-fast-check-periodThe yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos.
yt-remote-session-appThe yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player.
yt-remote-session-nameThe yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYThe cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Als u later tijdens uw browsersessie besluit uw voorkeuren te wijzigen, kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.