Boek: Lyme Te Lijf

Lyme Te Lijf door Inge van Ulden

‘Wat is de ziekte van Lyme voor een mysterieuze ziekte? Hoe kan het dat deze aandoening epidemische vormen aanneemt? Waarom wordt het bestaan van deze epidemie door huisartsen, internisten, keuringsartsen en de overheid stelselmatig ontkend? Maar vooral: hoe kun je genezen van de ziekte van Lyme? Welke therapieën zijn er tegen deze aandoening? Welke leefstijl dient een Lyme-patiënt zichzelf aan te meten? Wat voor een thuistherapieën zijn aan te bevelen? De antwoorden op al deze vragen zijn terug te vinden in dit handboek.’

Wie is Inge van Ulden?

Inge van Ulden heeft analytische chemie gestudeerd aan de VU in Amsterdam met als afstudeerrichting farmacochemie. Hierna heeft ze de lerarenopleiding gedaan en twee jaar lesgegeven als docent scheikunde. Tijdens haar studie kreeg ze de ziekte van Lyme, waardoor ze op den duur niet meer kon werken. Tijdens haar ziekbed startte ze een uitvoerige research naar deze aandoening.

Wat maakt ‘Lyme Te Lijf’ zo bijzonder?

Zelden is ons een manuscript onder ogen gekomen waarin een bepaalde materie zodanig uitgebreid en diepgaand wordt beschreven als in dit boek!
Het is dan ook geen overbodige luxe dat dit 400 pagina’s tellende werk voorzien is van een uitgebreid register en zeer volledige, 26 pagina’s tellende, opsomming van bronnen en literatuur.
Het is feitelijk een wetenschappelijk onderzoeksrapport van jaren lang door de schrijfster uitgevoerd research. En haar stijl van schrijven houdt het midden tussen het puur wetenschappelijke van een researchrapport en de voor eenieder begrijpelijke taal van een artikel in een populair wetenschappelijk maandblad. Op die manier kán eigenlijk ook om het even iedereen, pure wetenschapper of geïnteresseerde leek, met dit standaardwerk uit de voeten.

De Ziekte van Lyme wordt belicht vanuit alle mogelijke gezichtshoeken en in verbinding gebracht met een volledige encyclopedie van symptomen en aanverwante ziektebeelden. De schrijfster maakt op indringende wijze duidelijk met wat voor ziekte we hier te maken hebben, hoe diep deze inwerkt op de levens van hen die zijn geïnfecteerd en waarom het voor de reguliere én alternatieve medische zorgsector zo moeilijk is om vat op te krijgen. Vervolgens gaat zij aan de slag met een prismatisch scala aan therapieën, diëten, kruidenmengsels en oefeningen die de lezer verduidelijken dat een ziekte die dusdanig diep op lichaam en geest inwerkt en zo’n beetje álle organen en lichaamsweefsels negatief kan beïnvloeden, desalniettemin ook een groot aantal handvatten kent om haar aan te pakken. Uiteraard ook afhankelijk van de hoedanigheid van de patiënt, aangezien elk lichaam toch ook weer anders reageert.

Ook een boek dus waar lezers die zijn geïnteresseerd in een nagenoeg volledig overzicht van de vele mogelijke vormen van alternatieve en reguliere vormen van ondersteuning van lichaam en geest bij ziekten in het algemeen hun vingers bij zullen aflikken.

Voor meer info, volg deze link: Boek: Lyme Te Lijf

Deze en andere Lyme gerelateerde boeken zijn direct verkrijgbaar in de Webshop van deze site.