Artikel voor de NVLP

Artikel voor de NVLP

Voor het magazine “Lyme” van de NVLP heb ik voor de eerste editie van 2016 onderstaand artikel geschreven over alternatieve behandelingen.

Met het delen van mijn ervaringen wil ik inzicht verschaffen in de verschillende behandelingen en methoden, in de hoop dat lotgenoten er baat bij hebbe. Ik heb bewondering voor de vele lotgenoten die, net als ik, dagelijks strijden en positief kunnen blijven.

(klik op de afbeeldingen om deze te vergroten en/of lees de tekst in zijn geheel onderaan deze pagina)

 

Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4

 

Volledige tekst:

Beste lezer,

Om te beginnen zal ik mijzelf even voorstellen. Ik, Charlie-Robinson Poortvliet, ben 29 jaar en Chronisch Lyme-Patiënt. Hoewel ik al 9 jaar ziek ben, weet ik pas sinds 2013 dat ik lijd aan de ziekte van Lyme (late stadium) en verschillende co-infecties. Op mijn blog charliepoortvliet.nl schrijf ik over mijn zoektocht naar genezing en daarin mijn verschillende ervaringen met artsen, therapeuten en ziekenhuizen. Voor dit artikel zal ik mijn ervaringen met de alternatieve geneeswijzen met u delen.

Diagnostiek

Mijn diagnose is in eerste instantie in het alternatieve circuit gesteld en later regulier bevestigd middels gespecialiseerd laboratoriumonderzoek in Duitsland. Jarenlang wist ik niet wat voor ziekte ik had, maar voelde ik wel dat er wat aan de hand is. Wat aanvankelijk met griep- en vermoeidheidsklachten begon, werd uiteindelijk een nachtmerrie van chronische pijnen en alles beperkende klachten. Had ik toen maar geweten dat je de ziekte kon oplopen zonder E.M. (rode kring), dan had ik wellicht tijdig (regulier) behandeld kunnen worden en was al dit leed me misschien wel bespaard gebleven.

Waarom alternatief?

Na mijn (te) late diagnose bleken de standaard 2 weken van antibiotica ineffectief te zijn bij me. Verdere weken van orale antibiotica hadden alleen een averechts effect. Voor langdurige antibiotica-trajecten (oraal + infuus) kwam ik niet in aanmerking aangezien ik de pech heb allergisch te zijn voor de meeste antibiotica en pijnstillende medicijnen. De keuze om het alternatief te zoeken was daarmee snel gemaakt.

Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen.” (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme)

Wat voor mij betekent het dat het mentale, het emotionele en het fysieke in combinatie staan met elkaar. De holistische filosofie heeft me altijd aangesproken. Voor mij is het geen toeval dat factoren zoals stress een ongunstig effect op gezondheid hebben. Verschillende alternatieve therapeuten en artsen werken met het opheffen van “blokkades” om het “zelfgenezend vermogen” aan te spreken. Een theorie wat suggereert dat élk lichaam in staat is te genezen van welke ziekte dan ook. Iets wat mij bijzonder aanspreekt aangezien ik naast Lyme ook gediagnosticeerd werd met een acute vorm van kanker begin 2014. Hoewel ik daar adequaat en succesvol voor ben behandeld, blijft de angst dat ik vanwege mijn verzwakte lichaam door de Lyme vatbaar ben en blijf voor andere ziekte(s). Deze theorie geeft me hoop dat ik van chronisch lyme (en co-infecties) en eventuele andere ziektes kan herstellen.

Bioresonantie

Bij een orthomoleculair therapeut ben ik begin 2013 middels een Asyra-test (een bio-energetische test) gediagnosticeerd met de Borrelia bacterie. Hoewel ik aanvankelijk vraagtekens had bij de betrouwbaarheid en juistheid van deze test, leken al mijn symptomen wel te passen bij het ziektebeeld van de ziekte van Lyme. Er werd een behandelplan voor me samengesteld bestaande uit bioresonantie therapie, supplementen en een natuurlijk antibiotica protocol genaamd het Epigenar protocol.

Bioresonantie therapie (BRT) is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Volgens de beoefenaars van bioresonantie kan deze verstoring met bioresonantie-apparaten worden vastgesteld. Afhankelijk van de richting van bioresonantie kan een verstoring hersteld worden met bioresonantie-apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Soms wordt dit gedaan in combinatie met een al dan niet homeopathisch medicijn.” (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioresonantie)

Na enkele weken ging het een stuk beter met me. Was energieker, voelde me sterker. Kon weer een beetje “normaal” leven en voelde aan alles dat de behandelingen aansloegen. Zo’n maand of 3 heb ik me beter gevoeld, totdat ik een terugval bemerkte. Ik raakte zieker dan ooit en bij mijn behandelend therapeut werd het bevestigd. Met de woorden “de Borrelia is actiever dan ooit” was ik terug bij af en besloot ik na enkele weken zonder enige verbetering doorgemodderd te hebben een andere weg in te slaan.

Terugkijkend geloof ik zeker dat bioresonantie mensen met de ziekte van Lyme kan helpen of zelfs genezen. De opleving die ik heb gehad gaf me ook zeker het vertrouwen dat het mogelijk is. De filosofie erachter vind ik bijzonder interessant en ik heb genoeg lotgenoten gesproken die “genezen” zeggen te zijn middels de bioresonantie therapie. Mij heeft het alleen niet permanent kunnen helpen.

Homeopathische middelen

Met veel vertrouwen heb ik verschillende natuurlijke en homeopathische middelen / antibiotica geprobeerd. Wat mij opviel is dat de herxen[1] onder deze natuurlijke middelen heviger waren dan onder reguliere antibiotica. Of dit betekende dat er effectief meer Borrelia-cellen werden gedood durf ik niet met zekerheid te stellen. Het kan ook zijn dat ik onder die middelen meer moeite had met ontgiften.

Homeopathie (Oud Grieks: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen.” (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie)

Verschillende kuren en protocollen heb ik alleen niet af kunnen maken door de hevige, versterkte klachten. Het op- en afbouwen van een protocol om het eventueel te kunnen vervolgen is mij niet gelukt. Maar ik voelde dat het wél wat deed en dat mijn lichaam erop reageerde. Ik ben dan ook zeker van mening, dat bij lymepatiënten waar protocollen zoals het Sapi[2] of het Cowden[3] wel opgebouwd en voltooid kunnen worden, de behandeling door middel van homeopathische middelen zeer effectief kan zijn.

Immunotherapie

Of immunotherapie het exact juiste woord voor deze vorm van behandeling is durf ik niet met zekerheid te zeggen. De behandeling middels infuus van het toedienen van vitamines, mineralen en natuurlijke middelen met het idee om het immuunsysteem te versterken, noem ik echter voor het gemak immunotherapie. De focus ligt op herstellen van het immuunsysteem. Om deze zodanig te versterken dat het eigen immuunsysteem alle ziekteverwekkers kan en gaat bestrijden.

Meerdere maanden heb ik 1 x per week en later 1 x per 2 weken aan het infuus gehangen om deze vorm van behandeling de kans te geven. Het hielp mij vooral om de Lyme stabiel te houden en had als bijkomend voordeel dat het me enorm hielp om de ergste (zenuw)pijnen te onderdrukken. Mijn weerstand was ook beter en ik was daarmee minder vatbaar voor alle verkoudheden en griepjes.

Gevoelsmatig gebruikte ik deze therapie voornamelijk om van de helse pijnen af te komen. Het was echter dermate kostbaar dat ik me na enkele maanden van behandelingen genoodzaakt zag een andere weg te gaan vervolgen. Helaas is het in de zorg nu eenmaal zo dat de meeste (alternatieve) behandelingen deels of zelfs niet vergoed worden en dat maakt het volgen van frequente behandelingen zeer kostbaar en vaak financieel onhaalbaar.

Traditionele Chinese Geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde, ook bekend als Chinese geneeskunde (ook afgekort als TCM, van ‘Traditional Chinese medicine’) is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde.” (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionele_Chinese_geneeskunde)

In een eerder stadium heb ik middels acupunctuur en Chinese Kruiden al getracht de ziekte van Lyme te overwinnen. De acupunctuur gaf me na elke behandeling oppervlakkig wat meer energie, maar dit effect was na een dag weer te verwaarlozen. De kruidenkuur hielp ook maar oppervlakkig. Ik voelde me een klein beetje fitter, maar echte verbetering had ik niet en na enkele maanden hield ik het voor gezien. De ene TCM arts is echter de andere niet…

Momenteel ben ik onder behandeling van Prof. Dr. Li Jie te Nijmegen door middel van Chinese Kruiden. De kruidenkuren zijn persoonlijk op mij samengesteld op basis van zijn gestelde diagnose. Deze diagnose verloopt via een gesprek, tongmeting en polsvoeling. Interessant om hierbij op te merken is dat er vanuit de TCM heel anders naar ziektes wordt gekeken.

Om dit regulier te kunnen samenvatten kan ik dit het beste omschrijven als het verkrijgen van een diagnose CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) waarin de daadwerkelijke ziekteverwekker geen actieve rol meer speelt, maar het lichaam niet meer naar behoren functioneert welke tot klachten als chronische vermoeidheid, pijnen en dergelijke leidt. Natuurlijk ligt het daadwerkelijk allemaal een stuk gecompliceerder en genuanceerder, maar voor mij komt de visie van Prof. Dr. Li Jie ten aanzien van zijn diagnose hierop neer

De focus van zijn behandeling ligt dan ook niet op het behandelen van de ziekteverwekker(s), in mijn geval de Borrelia bacterie, maar op het herstellen van het immuunsysteem. Middels zijn kruidenkuren moet mijn “gestreste” immuunsysteem tot rust gaan komen, moet mijn eetlust aangewakkerd worden en mijn nachtrust gaan verbeteren met als doel aan te sterken om uiteindelijk de ziekte te kunnen overwinnen.

Inmiddels ben ik bezig met mijn tweede kruidenkuur en ben ik zeer positief gestemd. Ik eet weer driemaal daags, slaap beter en begin me steeds sterker te voelen. Mijn opleving, waarin ik bijvoorbeeld weer in het bos kon wandelen, met een vriendin op stap kon gaan en weer kon reizen met het openbaar vervoer, bevestigde voor mij dat het aanslaat.

Hoeveel kruidenkuren er nog zullen volgen hangt af van meerdere factoren. Blijf ik wel progressie maken? Blijf ik goed reageren op de kruiden? Treden er geen complicaties op? Niets is zeker en een prognose is daarom lastig te stellen. Prof. Dr. Li Jie verwacht met enkele maanden al te kunnen bewerkstelligen dat mijn lijf gaat herstellen. Ik ben al zo lang ziek en heb meerderen artsen en therapeuten meegemaakt die me vertelden me met enkele maanden van de Lyme af te krijgen. Tot nu toe is het niemand gelukt, maar ik hoop dat Prof. Dr. Li Jie de eerste zal zijn!

Tot slot

Ik claim nu niet het antwoord te hebben gevonden tot genezing van de ziekte van Lyme, mijns inziens zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Wat voor de één helpt, kan voor de ander weer niet helpen en vice versa. De ene patiënt is ook de ander niet en dat geldt net zo goed voor de arts of therapeut waar je onder behandeling bent. Daar komt bij dat het een momentopname is en de komende maanden nog moet gaan blijken dat ik inderdaad de weg tot herstel ben ingeslagen.

Ik heb nog een lange weg te gaan en ik juich bewust bij voorbaat nog niet, maar middels TCM en Prof. Dr. Li Jie heb ik weer hoop. Hoop die me staande houdt en me kracht geeft om te blijven vechten.

Met het delen van mijn ervaringen wil ik inzicht verschaffen in de verschillende behandelingen en methoden in de hoop dat lotgenoten er baat bij hebben. Ik heb bewondering voor de vele lotgenoten die, net als ik, dagelijks strijden en positief kunnen blijven. Ik sta niet alleen in de zoektocht naar genezing en heb mijn eigen succesverhaal tot op heden ook nog niet kunnen schrijven.

Stiekem hoop ik deze over enkele maanden op mijn blog wel te kunnen gaan schrijven. De tijd zal het leren…!

Charlie


 

Blog:                    charliepoortvliet.nl

Twitter:               www.twitter.com/charliepoort

Instagram:          www.instagram.com/cpoort

Mail:                    charlie@charliepoortvliet.nl


[1] De Herxheimer reactie wordt veroorzaakt door het afsterven van de bacterie, wanneer  een lichaam te snel ontgift en er meer gifstoffen vrijkomen dan het lichaam in staat is om uit te scheiden. Wanneer dit gebeurt, kan hoofdpijn, misselijkheid, braken en algehele malaise het gevolg zijn. Hoewel dit maar een korte periode duurt, kan het ernstig zijn en iemand er van weerhouden om het doel te bereiken. Het komt ook wel voor dat iemand niet weet wat er gebeurt en denkt dat er een regressie optreedt. (Bron: http://www.gezondheidscentrumkos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=159)

[2] Het Eva Sapi protocol is ontwikkeld door Dr. Eva Sapi, professor in de celluraire en moleculaire biologie aan de universiteit van New Haven, Conneticut onderzoeker naar kanker. Zij was de eerste persoon die de ontdekking deed dat de Borrelia Burgdorferi gebruik maakte van biofilms welke de Borrelia beschermt tegen de aanval van het immuunsysteem en antibiotica. (Bron: http://www.lymebehandeling.nl/eva-sapi-protocol/)

[3] Het Cowden protocol is ontwikkeld door Dr. Lee Cowden. Dr. Cowden zelf ooit begonnen als Cardioloog en Interne geneeskunde  verdiepte zich door het toedoen van de grootmoeder van zijn vrouw in de “natuurlijke geneeswijze”. Cowden leed in die tijd zelf aan allergische reacties en longklachten welke ondanks medicatie niet verbeterde. Door het gebruik van gezonde voeding, vitamine en kruiden welke zijn grootmoeder voor hem kocht genas hij van zijn kwalen en werd de interesse in natuurlijke geneesmiddelen gewekt. (Bron: http://www.lymebehandeling.nl/cowden-protocol/)